ZMIANY W ZARZĄDZENIU NR 1/2016

Zarządzenie  Nr  1/2016

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu

z dnia  4.01.2016 r.

 

W sprawie wypożyczania sprzętu z placówek Gminnego Ośrodka Kultury.

W nawiązaniu do licznych zapytań w sprawie wynajmu mienia ruchomego należącego do GOK jak i placówek kultury na terenie Gminy Wieprz, zarządzam, co następuje :

§ 1.

Elementy wyposażenia należące do poszczególnych placówek kultury mogą być wypożyczane odpłatnie

§ 2.

Wypożyczanie odpłatne dotyczy wszystkich imprez dochodowych realizowanych przez instytucje lub organizacje a także osób prywatnych. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu najemca ponosi całość kosztów reperacji bądź też kosztów zakupu nowego sprzętu.


§ 3.

Ustala się opłatę za wynajmowane wyposażenie w wysokości za sztukę: stół 8 zł brutto (23% VAT) , ława 4 zł brutto (23% VAT), krzesło 2 zł brutto (23% VAT), namiot duży 400 zł brutto (23% VAT), namiot mały 50 zł brutto (23% VAT). Zwrócony sprzęt powinien być w stanie nieuszkodzonym.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu                             

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. CENTRALNA 7,  34-122 WIEPRZ, POWIAT WADOWICKI,    WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TEL. 33-8755216  NIP 551 – 000 -73 – 57   REGON 070706524, ING BANK ŚLASKI  87 1050 1100 1000 0022 7925 9812

 

 

ANEKS DO UMOWY NAJMU

 

Opłata za najem sali widowiskowej bazuna TABELI OPŁAT ZA WYNAJEM SAL I POMIESZCZEŃ W PLACÓWKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIEPRZU z dnia 4.01.2016 r. Opłaty za salę widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury wynoszą:

 

działanie

netto

( bez vat)

brutto

( z 23% vat)

Konferencje, zebrania, szkolenia (edukacyjne działania na rzecz lokalnej społeczności)

150 - 600

184,50 - 738

Spotkania okolicznościowe (stypy, firmy handlowe)

350 - 700

od 435,50

Impreza okolicznościowa (urodziny, 18-tki, imieniny, jubileusze)

od 700

   od 861

Impreza Sylwestrowa

 od1000

   od 1230

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMU SALI W GOK W WIEPRZU:

 

1. Przedziały cenowe wiążą się z ilością uczestników. Najniższe ceny są przewidziane dla grup mniejszych do 50 osób. Przy większych grupach koszt najmu wzrasta.

 

2. Wynajęcie sali musi być poprzedzone podpisaniem UMOWY NAJMU (patrz załącznik)

 

3. Impreza musi być zgłoszona do Urzędu Gminy w Wieprzu oraz na Komisariat Policji w Andrychowie  (patrz załącznik - ZAWIADOMIENIE)

 

4. Każda impreza musi posiadać uzupełnioną listę uczestników (patrz LISTA UCZESTNIKÓW). Odpowiada za nią organizator.

 

5. Każda impreza z wykorzystaniem muzyki musi być zgłoszona i opłacona w ZAIKS (patrz WNIOSEK O ZAWACIE UMOWY LICENCYJNEJ  JEDNORAZOWEJ oraz WYKAZ UTWORÓW)

 

6. W przypadku imprez młodzieżowych ze względu na akty wandalizmu obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 500 zł

 

7. Wynajmujący ma prawo skontrolować salę widowiskową w trakcie imprezy by potwierdzić ilość uczestników i adekwatność opłat.

 

8. Wynajem sali widowiskowej dotyczy tylko mieszkańców Gminy Wieprz

 

 

 

Wieprz dnia………………                                                               …………………….....                   

                                                                                                             Podpis najmującego                  

 


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu   |   Realizacja: Interefekt.pl