Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIS PROJEKTRU TRATORYJA 2019

Utworzono dnia 04.07.2019

 

 

Operacja pn.

TRAKTORYJA 2019 

Realizuje Priorytet 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 1 KSOW na lata 2014-2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 6 KSOW na lata 2014-2020: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz Temat 1: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych

 

 


 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 18

W poprzednim miesiącu: 258

Wszystkich: 7534