Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT TRAKTORYJA 2019

Utworzono dnia 04.07.2019


 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu realizuje projekt pn. TRAKTORYJA 2019.

TRAKTORYJA będzie połączona z organizowanymi Gminnymi Dożynkami. Będzie imprezą nowego typu – wiejską olimpiadą, jednocześnie działaniem sportowym, podczas którego promowani będą lokalni przedsiębiorcy oraz regionalna kulturą.

Będzie to impreza jednodniowa, która odbędzie się 25 sierpnia 2019 we Frydrychowicach. Realizacja projektu TRAKTORYJA 2019 rozpoczęła się 27 maja 2019 roku, zakończy się 31 sierpnia 2019.

Bodziec TRAKTORYJI wpłynie pozytywnie na lokalną aktywizację kulturalno – społeczną a także pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców w postaci sprzedaży lokalnych produktów i rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej. W sołectwie Wieprz nie ma agroturystyki a na terenie Gminy Wieprz znajduje się tylko jedna firma (Frydrychowice) zajmująca się agroturystyką.

Nowa, duża impreza TRAKTORYJA może ten stan rzeczy zmienić. Właściwie w każdym gospodarstwie jest traktor, a rolnicy pracują na tych maszynach każdego dnia. Dodatkowo atut ten może zostać wykorzystany w promocji obszaru Małopolski. W naszym województwie nie ma tego typu imprezy, a jej pojawienie się przyciągnie tłumy publiczności.

Udział w TRAKTORYJI zachęci lokalnych rolników, przedsiębiorców i organizacje do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu operacji „TRAKTORYJA”. Proces przygotowań i realizacji będzie okresem czasu, podczas którego mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy i organizację podejmą wspólną współpracę i wymianę doświadczeń.

Stworzenie dużej imprezy umożliwi powstanie współpracy w sektorze lokalnych producentów żywności, znalezienie rynku zbytu na lokalne produkty oraz nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń pomiędzy lokalnymi producentami. Lokalne produkty są wysokiej jakości i często przygotowywane w oparciu o tradycyjne receptury. Impreza pozwoli odkryć „zapomniane” smaki oraz docenić jakość prawdziwego i zdrowego małopolskiego jedzenia.

Takie działanie z kolei przyczyni się do promocji zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności. Inspiracja i motywacja TRAKTORYJĄ powinna spowodować zwiększenie aktywności lokalnych producentów którzy otrzymają wsparcie od lokalnych instytucji i organizacji.

Pośród uczestników imprezy będą dominowali ludzie młodzi. Większość uczestników zawodów to ludzie poniżej 35 roku życia, w przypadku OSP także ludzie młodzi zdecydowanie dominują.                 Publiczność także będzie stanowić w większości grupa ludzi młodych tak jak na poprzednich imprezach realizowanych na terenie gminy.

Wychodząc naprzeciw opisanym powyżej uwarunkowaniom GOK mając w celach statutowych podtrzymywanie i upowszechnianie lokalnych tradycji, współpracując z wolontariuszami, działając w partnerstwie lokalnymi organizacjami.

Impreza w swoim założeniu ma za zadanie promować równość szans w dostępie do kultury, również do spędzenia czasu wolnego. Udział uczestników  w imprezie zwolniony będzie z jakichkolwiek opłat. Informacja o planowanych działaniach podana zostanie do publicznej wiadomości przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów promocji (radio, prasa, sieć www). Miejsce organizacji imprezy jest dobrze dostępne komunikacyjnie (w pobliżu drogi wojewódzkiej W781). Zlokalizowane w centralnej części gminy. Teren jest płaski, pozbawiony przeszkód. Program imprezy przygotowany został w taki sposób, aby zainteresować uczestników w każdej grupie wiekowej.

Impreza stworzy pole do działania lokalnych organizacjom, instytucji i przedsiębiorców. Duża ilość odwiedzających turystów umożliwi reklamę lokalnych przysmaków i zainteresowanie branżą usługową skierowaną na turystykę. Własne stoiska zostaną zauważone i pojawi się zainteresowanie branżą usługową której gmina nie posiada.

 

Dzięki TRAKTORYJI lokalne instytucje, organizacje, producenci i mieszkańcy, uwierzą że wieś jest atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Niezwykła inicjatywa zrealizowana na duża skalę otworzy oczy na nowe możliwości a także zaktywizuje pasywną większość lokalnej społeczności. Sukces imprezy będzie powodem do dumy i zmotywuje mieszkańców do kontynuacji imprezy na skalę Małopolski. Pojawią się producenci a pośród nich i sponsorzy którzy w przyszłości będą wspierać tego typu działania. Innowacyjność projektu – projekt posiada cechy innowacji produktowej i organizacyjnej. Innowacyjność produktowa projektu polega na opracowaniu i wprowadzeniu nowego produktu. Tak rozumianym produktem jest powstanie nowej imprezy która stanie się znakiem rozpoznawczym dla Małopolski jak i Gminy Wieprz. Cechy innowacyjności organizacyjnej w tym przypadku odnosić będą się do zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych – niewystępujące dotąd w skali gminy stałe połączenie różnych organizacji i ludzi – wolontariuszy w celu przygotowania święta polskiej wsi z traktorami w roli głównej. Ponadto projekt nigdy nie był realizowany z takim rozmachem (3 dyscypliny sportowe) w lokalnym wiejskim środowisku i tworzy nowy rodzaj produktu – wiejską imprezę sportową z atrakcjami godnymi polskiej wsi jak niezwykłe zawody z udziałem traktorów, lokalny folklor, żywność, muzyka. TRAKTORYJA przyczyni się do promocji  Gminy Wieprz. Przy dużej skali wydarzenia pojawią się lokalni producenci miodu, borówki amerykańskiej, maliny. Będą także lokalne wędliny oraz szynka z kością – lokalny przysmak przygotowywany według stuletniej tradycji.

Realizacja tak dużego założenia jakim jest projekt wymaga zaangażowania dużej grupy partnerów oraz wolontariuszy. Właściwie rozpisany podział obowiązków wskaże odpowiedzialnych za poszczególne działania projektowe. Udział w projekcie to poczucie „bycia potrzebnym” dla dużej grupy dotąd „anonimowych” osób. Szczególny nacisk położony zostanie na rekrutację wolontariuszy i członków organizacji, którzy są osobami młodymi do 35 roku życia (uczestnicy TRAKTORYJI, członkowie OSP, członkinie KGW, młodzież występująca na scenie). Spośród planowanej grupy 60 osób zaangażowanych w przygotowanie projektu co najmniej w 50% będą to osoby młode. Nabyte umiejętności posłużą do organizacji kolejnych wspólnych zamierzeń w przyszłych latach. 

Grupa docelowa to mieszkańcy Gminy Wieprz: młodzież uczestnicząca w występach, publiczność która od kilku lat masowo przychodzi na tego typu imprezy, mieszkańcy powiatu Wadowickiego i szerzej zachodniej Małopolski. W związku z planowanym szerszym zasięgiem tegorocznej imprezy i wieloma nowymi atrakcjami, organizatorzy spodziewają się około 3000 osób.
(W poprzednich latach w imprezie TRAKTORIADA w 2016 uczestniczyło 2000 osób, w TRAKTORII w roku 2017 uczestniczyło 1500 osób a w roku 2018 w TRAKTORYJI około 1500 osób.)

Główne działania projektowe skierowane zostały do społeczności lokalnej zamieszkującej teren gminy. Nie ogranicza się jednak udziału innych osób i grup społecznych, aby wzmocnić się przekazu projektu. Obszar gminy to teren wiejski. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców na terenie obecnego Wieprza od początku istnienia było rolnictwo. Wokół rolnictwa toczyło się życie mieszkańców. Wyrazem tego są coroczne obchody Święta Plonów, organizacje i firmy, których członkami są rolnicy. Organizacje te na przestrzeni wieków wniosły ważny wkład w życie kulturalne wsi i w jej rozwój.  Realizacja projektu nawiązuje do tradycji rolniczych poprzez włączenie głównego narzędzia pracy rolnika – jakim jest traktor – w organizację nowej imprezy. TRAKTORYJA w Wieprzu spowoduje zwiększone zainteresowanie lokalnymi zabytkami; mleczarnią, kościołem i muzeum świni. Nie bez znaczenia jest łącznik tradycji historycznych w perspektywie setek lat małopolskiej wsi. TRAKTORYJA to czas by założyć lokalne stroje ludowe. Realizacja projektu to także możliwość nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami i osobami związanymi z życiem na wsi.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 91

W poprzednim tygodniu: 108

W tym miesiącu: 273

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 4591