Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O INSTYTUCJI

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, jako samorządowa instytucja kultury swoją działalnością obejmuje teren administracyjny gminy. Prowadzi działalność określoną statutem poprzez Gminny Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury, w zakresie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.    

Do głównych zadań należy:

  • Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań.
  • Współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi i instytucjami artystycznymi.
  • Koordynowanie i nadzorowanie działalności merytorycznej placówek kultury. Rozpoznawanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy.

Działalność artystyczna prowadzona jest w poszczególnych środowiskach przez zespoły muzyczne, chóry ludowe, zespoły instrumentalno-wokalne, amatorskie orkiestry dęte, teatry amatorskie, zespoły taneczne, kluby seniora, kółka zainteresowań.