Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WDK GIERAŁTOWICZKI

Akcja Lato w Gierałtowiczkach – wakacyjne wspomnienia

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” po raz kolejny zorganizowało wypoczynek dla dzieci z Gierałtowiczek. Jest to działanie wpisane w kalendarium naszych zajęć. Tym razem w sierpniu dzieci zdążyły odpocząć od szkoły, od siebie – zatęskniły za sobą.

Działania animacyjne były dostosowane do ich potrzeb, rozwinęły kreatywność i poszerzyły wiedzę tematyczną. Wielkim hitem okazały się warsztaty z robotyki „Paszport do przyszłości” - mali inżynierowie konstruowali, budowali programowali i wprawiali w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego. Dużo radości i zabawy sprawiły zajęcia plastyczne, szczególnie z sensopolastyki  „Kwitnące umysły”. Ta niecodzienna technika plastyczna uczy elastycznego podejścia do  szybkich zmian w naszym świecie. Spożywcze barwniki, mąka, woda pogłębiły emocjonalny kontakt z dziećmi -  było bardzo kolorowo i zabawnie, aczkolwiek mnóstwo pracy po zajęciach. Była praca grupowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, uczestnicy wykonali piękne plakaty. Nie zabrakło warsztatów kulinarnych, każdy uczestnik przygotował pizzę według własnej koncepcji i deser owocowy.

Pogoda dopisywała, gry i zabawy na świeżym powietrzu, stanowiły świetny przerywnik podczas wszystkich zajęć. Ukoronowaniem był wyjazd do Wadowic. Odwiedziliśmy Państwową Straż Pożarną w Wadowicach, gdzie uczestniczyliśmy w świetnie zorganizowanych warsztatach Bezpieczny domek. Przekazano dzieciom podstawową wiedzę nt. zagrożeń pożarowych oraz pokazano prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrożenia życia. Były również warsztaty w Muzeum Miejskim „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, podczas których dzieci zostały wprowadzone w klimat przedwojennej szkoły, zapoznały się z ówczesnym programem, sprawdziły swoje umiejętności w sztuce kaligrafii, wykonywały proste zabawki. Wszyscy obejrzeliśmy multimedialną wystawę pt. „Wadowice. Miasto, w którym wszystko się zaczęło”, dzięki której zapoznaliśmy się z historią miasta i życiem codziennym w okresie międzywojennym, czyli w czasach przypadających na dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły. Była też wycieczka ciuchcią po Wadowicach - szlakiem wspomnień „Z życia Karola Wojtyły”.

Podczas ostatniego spotkania zostały wręczone dzieciom dyplomy uczestnictwa w  Akcji Lato 2018 i dyplomy – podziękowania dla wolontariuszy, dzięki którym była możliwa realizacja w/w działań, mianowicie: pani wójt Małgorzacie Chrapek, panu Adamowi Rusinkowi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu, paniom: Sylwii Grochol, Ewie Potoczny z Wieprza, Małgorzacie Lichańskiej, Marii Stańco i Teresie Kukieła z Gierałtowiczek, pani Małgorzacie Krzak za finansowe rozliczenie, państwu Marii i Zenonowi Cieślikom ze sklepu w Gierałtowicach za ufundowanie niektórych produktów spożywczych i panu Maciejowi Nowakowi - kierownikowi WDK w Gierałtowiczkach.